Category Archives: แรลลี่

งานวันคริสต์มาสแรลลี่ 2016

นปีนี้ คริสมาสต์แรลลี่งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นตอนเย็นของวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม ที่โรงแรมแม่น้ำรามาดา อาหารในวันคริสต์มาสนี้จะเป็นแปดสูตรหลักของอาหารจีน

International Rally 2016

โดยทางแรลลี่ไทยนานาชาติในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์แม่น้ำรามาด้า (โรงแรมห้าด้าว) ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง (ฝั่งเดียวกับเอเชียทีค) ชั้น 2 (ห้องบอลรูม) แรลลี่เริ่มต้นเวลา 18.00 น.

Thai Rally 2016

ในปีนี้ไทยสปริงชุมนุมจะจัดขึ้นในเสาร์ 30 เมษายนที่ระดับห้าดาว Ramada Menam Riverside Hotel ตั้งอยู่บนเจริญกรุง (ถนนริมถนนเช่นเดียวกับเอเชียทีค) Convention Hall อาคาร (ด้านอื่น ๆ ของลานจอดรถจากอาคารหลักของโรงแรม)

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นโดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา